Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

Bỏ khung giá đất, điều tiết chênh lệch địa tô

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa chủ trương về bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi kiện toàn. Theo Bộ TN&MT, cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ đã rà soát hơn 100 luật, bộ luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong Luật này hoặc đề xuất sửa đổi các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18.

Bỏ khung giá đất, điều tiết chênh lệch địa tô ảnh 1

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chính thức bỏ khung giá đất

Theo ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT), đại diện cho tổ biên tập dự án Luật, bố cục của Dự thảo Luật được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, tăng thêm 2 chương. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo Luật đã thể chế hóa chủ trương: Bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô. Dự thảo Luật bổ sung 1 chương về phát triển quỹ đất nhằm xây dựng cơ chế phát triển quỹ đất; điều tiết giá trị tăng thêm từ đất đai do thực hiện quy hoạch, dự án các công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Cũng theo ông Khuyến, tại Chương XIII về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã thể chế chủ trương “Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất” thông qua bổ sung quy định về cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. Dự thảo Luật đã thể chế hóa chủ trương mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch; quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp…

Theo GS. Đặng Hùng Võ (nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT), đa số các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan tới đất đai vì sai phạm đất đai là do pháp luật không đầy đủ. GS Võ nhận định: Căn bản nhất để đảm bảo lợi ích cho người bị thu hồi đất là cần thay đổi cơ chế thu hồi đất. Cụ thể, cần chuyển sang cơ chế đồng thuận với đại đa số cộng đồng, trong đó làm rõ lợi ích Nhà nước, người dân (cơ chế góp đất). Đơn vị lấy đất phải đưa ra phương án thảo luận chung và ít nhất phải được 70% số người có đất đồng ý chứ không thể thu hồi đất theo ý chí của bất cứ đơn vị nào.

Giải quyết tình trạng chậm bàn giao mặt bằng

Theo Bộ TN&MT, sau hơn 8 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên cũng bộc lộ một số hạn chế như: Việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; nhiều dự án chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng; có tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp; tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra…Đặc biệt, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp; tỷ lệ đơn thư khiếu nại vẫn chiếm tỷ lệ cao (trên 60%) trong tổng số đơn thư gửi đến các cơ quan nhà nước, nhiều vụ việc kéo dài, khó giải quyết dứt điểm; số vụ án liên quan đất đai chiếm trên 70% số vụ án được xét xử hàng năm.

Để giải quyết tình trạng chậm triển khai dự án do chậm bàn giao mặt bằng, Dự thảo Luật quy định thẩm quyền tách dự án đầu tư cho cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đồng thời giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chỉ thu hồi đất sau khi hoàn thành tái định cư

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong thu hồi đất thông qua quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quy định chỉ được thu hồi đất sau khi hoàn thành bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa người sử dụng đất, Nhà nước, nhà đầu tư thông qua chính sách bồi thường, giải quyết vấn đề an sinh bền vững cho người có đất bị thu hồi.

Tiếp tục vận hành các cơ chế chuyển dịch tự nguyện theo thể chế kinh tế thị trường thông qua cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp quyền sử dụng đất.

Tại Hà Nội, theo giám sát của HĐND thành phố, địa bàn có 379 dự án chậm triển khai. Nguyên nhân là do quy định pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng còn chồng chéo, chưa đồng bộ và chậm được tháo gỡ. Các chính sách tài chính, thuế trong Dự thảo Luật Đất đai sẽ giúp điều tiết nguồn thu từ đất, địa tô tăng thêm từ người sử dụng đất đầu tư. Đây là giải pháp ngăn chặn, giải quyết tình trạng đầu cơ, dự án bỏ hoang…

MỚI - NÓNG