Vấn đề sinh hoạt phí của LHS:

Bộ GD&ĐT đang chờ Bộ Tài chính xem xét

Bộ GD&ĐT đang chờ Bộ Tài chính xem xét
TPO - Ông Trương Duy Phúc- Trưởng ban Đề án 322- cho biết: Bộ GD&ĐT đã hoàn tất mọi quy trình, thủ tục liên quan đến việc cấp phát sinh hoạt phí và vé máy bay cho lưu học sinh và chuyển sang Vụ Tài chính Đối ngoại (Bộ Tài chính) xem xét.

Sau khi Văn phòng Chính phủ có Công văn số 291 ngày 16/1 gửi Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, đề nghị báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về quy trình, thủ tục cấp phát sinh hoạt phí và vé máy bay cho lưu học sinh, phóng viên Tiền phong đã làm việc với Ban Đề án đào tạo cán bộ bằng Ngân sách Nhà nước (Đề án 322), Bộ GD&ĐT.

Ông Trương Duy Phúc - Trưởng ban Đề án 322  - cho biết: Bộ GD&ĐT đã hoàn tất mọi quy trình, thủ tục liên quan đến việc cấp phát sinh hoạt phí và vé máy bay cho lưu học sinh và chuyển sang Vụ Tài chính Đối ngoại (Bộ Tài chính) xem xét.

Một cán bộ của Ban đề án 322 cũng cho biết, Bộ GD&ĐT đã đóng góp xong ý kiến vào văn bản sửa đổi Thông tư số 88/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG (liên quan đến việc cấp phát sinh hoạt phí cho lưu học sinh) và chuyển cho Bộ Tài chính, trước khi trình Thủ tướng. Còn với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo tại nước ngoài, Bộ GD&ĐT đang gấp rút hoàn tất để báo cáo Thủ tướng.

Chiều 17/1, phóng viên Tiền phong đã liên hệ với một lãnh đạo của Vụ Tài chính Đối ngoại để tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được câu trả lời từ vụ này.

Trước đó, để khắc phục những bất cập trong thủ tục cấp sinh hoạt phí và vé máy bay cho lưu học sinh, ngày 8/9/2006, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính rà soát lại toàn bộ các quy định hiện hành có liên quan đến quy trình, thủ tục cấp phát sinh hoạt phí để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; trong tháng 11/2006 ban hành văn bản sửa đổi Thông tư số 88 và xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo tại nước ngoài, trình Thủ tướng trong tháng 12/2006.

Tuy nhiên đến nay, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

MỚI - NÓNG