BHXH Việt Nam thu gọn đầu mối, giảm mạnh biên chế

Một góc Trung tâm Công nghệ Thông tin của BHXH Việt Nam. Ảnh: Phạm Thanh
Một góc Trung tâm Công nghệ Thông tin của BHXH Việt Nam. Ảnh: Phạm Thanh
TP - Với việc đi tiên phong trong sắp xếp lại bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tinh giảm được hàng nghìn biên chế. Trong khi bộ máy lại hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Mục tiêu giảm hơn 2.000 biên chế

Báo cáo với Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng làm việc với BHXH Việt Nam hồi cuối tháng 3 vừa qua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết: Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, thường xuyên ban hành các văn bản, chỉ thị đôn đốc, thanh kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành các quy định về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT và pháp luật về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Theo ông Ánh, xác định mục tiêu “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, toàn ngành BHXH tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, kiên quyết xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, theo BHXH Việt Nam, tổng số biên chế toàn ngành được giao là 19.281 người, và lao động hợp đồng là 2.388 chỉ tiêu. Tới hết năm 2018, số biên chế toàn ngày là 18.593 người và lao động hợp đồng là 2.163 người (thấp hơn chỉ tiêu được giao). Đặc biệt, từ năm 2011, BHXH Việt Nam đã tiên phong triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch của ngành BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam cũng xây dựng và trình Thủ tướng Đề án Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất giảm ít nhất 2 đơn vị cấp Ban và chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương; Giảm 128 phòng trực thuộc BHXH cấp tỉnh; Giảm 58 BHXH thành phố, thị xã; Giảm 12 BHXH cấp huyện; Giảm 480 chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng tại các đơn vị hợp nhất, giải thể.

BHXH Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với số được giao (tương đương giản 2.050 biên chế). Đặc biệt, BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc cơ cấu cán bộ quản lý, số lượng cấp phó các cấp ít hơn hoặc bằng quy định. Công tác tiếp công dân của các cấp lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam cũng được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

“Nâng lên thì dễ, hạ xuống rất khó”

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra của BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng ghi nhận nỗ lực tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu cán bộ quản lý của ngành BHXH. Tổ công tác cũng rất ấn tượng với tỷ lệ cải cách thủ tục hành chính của ngành, đặc biệt về ứng dụng công nghệ thông tin được đánh giá đứng đầu trong các cơ quan nhà nước…

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, việc tuyển dụng công chức, viên chức tại ngành BHXH rất khó khăn. Do tuyển dụng theo vị trí việc làm, với những đặc thù của ngành nên yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng làm việc đa dạng, phức tạp, khi được tuyển dụng vẫn mất thời gian dài để người lao động tiếp cận công việc. Nhấn mạnh công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, bà Minh khẳng định, việc tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức ngành BHXH phải rất thận trọng. Do có đến 70% công chức, viên chức BHXH tiếp xúc trực tiếp với tài chính; đặc biệt phải thận trọng trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý vì “nâng lên thì dễ, hạ xuống rất khó”.

Bên cạnh đó, để phòng chống tham nhũng vặt, BHXH Việt Nam đã xây dựng thể chế và công khai các thủ tục hành chính một cách rộng rãi, với nhiều hình thức. Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ, giúp minh bạch trong thu, chi BHXH, BHYT. Đặc biệt, BHXH Việt Nam công khai các địa chỉ về tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời ngăn ngừa, xử lý các vi phạm của công chức, viên chức trong ngành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị các cơ quan Trung ương hoàn thiện chính sách liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là BHXH và BHYT. Đã sửa đổi luật phải kịp thời sửa đổi nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, đảm bảo thực hiện quy định pháp luật một cách thuận lợi.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được của BHXH Việt Nam thông qua 5 nội dung của hoạt động công vụ, xây dựng đầy đủ các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong các năm tiếp theo, ông Tân đề nghị BHXH Việt Nam: Tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương về tinh giảm biên chế; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng về công vụ. Đồng thời, BHXH Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị trực thuộc, tinh giảm biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, khoán kinh phí hành chính.

Bộ trưởng Nội vụ cũng đề nghị BHXH Việt Nam thực hiện nghiêm công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; Tăng cường công tác thanh kiểm tra công vụ đối với tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc BHXH Việt Nam, kết thúc trong năm 2019. Đồng thời, BHXH Việt Nam cần tiếp tục duy trì việc tiếp công dân, giải quyết tốt các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến phạm vi quản lý của ngành; tiếp nhận kiến nghị và đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách chưa phù hợp. Ngoài ra, ông Tân đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm minh bạch quy trình nghiệp vụ, phòng chống tham nhũng.

Trong những năm gần đây, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm. Hiện đã đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; Hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thống nhất toàn quốc... Đến nay BHXH Việt Nam đã cung cấp được 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử là gần 44 triệu hồ sơ điện tử giao dịch qua mạng. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến trung ương. Đồng thời, ngành BHXH đã tạo lập xong cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với thông tin của 92,6 triệu dân tương ứng 24,3 triệu hộ gia đình.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm