Bệnh viện chế máy rửa tay tự động

Bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình tự sản xuất và lắp đặt 60 máy rửa tay tự động cho mọi người sử dụng, nhằm phòng tránh Covid-19.

Có thể bạn quan tâm