Bác sĩ Vũ Hán đối phó với người không chịu cách ly thế nào?

Các quan chức Vũ Hán, Trung Quốc mở cuộc kiểm tra toàn diện tìm những người từng tiếp xúc với người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

Có thể bạn quan tâm