Thực hiện: Nguyễn Quỳnh Hoa, Arena Multimedia - Thiết kế: Bùi Văn Dũng