Có 10 kết quả :

Chính sách hỗ trợ hết hạn, người ở trọ tại Bình Dương có được nhận tiền?

Chính sách hỗ trợ hết hạn, người ở trọ tại Bình Dương có được nhận tiền?

TPO - Tại Bình Dương, người lao động tự do, mất việc, ngưng việc được hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài ra, Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 300 ngàn đồng/người tiền thuê trọ; Quyết định số 12 của UBND tỉnh Bình Dương chi 500 ngàn đồng/người ở trọ. Đây là các chính sách hỗ trợ người người động ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, khi chính sách hết thời hạn, người được hưởng vẫn chưa tiếp cận.