44 người đi khỏi địa phương không rõ tung tích

44 người đi khỏi địa phương không rõ tung tích
TP - Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức đánh giá kết quả việc triển khai các hoạt động của dự án thuộc Chương trình chấm dứt mua bán người (ETIP) tại Quảng Nam do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, qua rà soát, xác minh, toàn tỉnh có 44 người đi khỏi địa phương không rõ tung tích, 16 nạn nhân bị mua bán. 


Các nạn nhân khi trở về địa phương được hỗ trợ các phương tiện sinh kế, như trao tặng giống vật nuôi, hướng dẫn làm cấp thẻ BHYT, động viên tinh thần thân chủ tự tin hòa nhập với cộng đồng…

MỚI - NÓNG