Xử phạt, rút giấy phép hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP vừa bị Bộ LĐ-TB&XH rút giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP vừa bị Bộ LĐ-TB&XH rút giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) xử phạt 3 doanh nghiệp và thu hồi giấy phép của 2 doanh nghiệp do vi phạm các quy định của Luật lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH thu hồi Giấy phép hoạt động hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP, do công ty này không làm thủ tục đổi Giấy phép và không đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 9 Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ LĐ-TB&XH cũng thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cổ phần Liên kết nhân lực Việt Nhật, do Công ty không đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2 Điều 8 (không có vốn pháp định theo quy định) và khoản 2, 3 Điều 9 ( không có bộ máy, phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; lãnh đạo điều hành không đáp ứng tiêu chí có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế).

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu hai công ty trên phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 24, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và điểm b, khoản 7, Mục I, Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng xử phạt một loạt các công ty. Cụ thể, Bộ này xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nhân lực PITSCO  do công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Xử phạt Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây 50 triệu đồng do không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định của pháp luật. Hình phạt bổ sung, đình chỉ việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động trong 2 tháng.

Xử phạt 15 triệu đồng đối với Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng BIMEXCO do không báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định. 

MỚI - NÓNG