Xử lý việc vượt sông bằng cáp treo

Xử lý việc vượt sông bằng cáp treo
TPO - Ngày 17/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn đã có chỉ đạo vận động người dân tự dỡ bỏ cáp treo tự tạo, bố trí đò ngang và người điều khiển đò ngang đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa để phục vụ tốt nh cầu đi lại của người dân.

Việc này được triển khai trên tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện miền núi như: Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Mường Lát, Thạch Thành.

Theo đó, Sở GTVT chủ động phối hợp, đôn đốc các đơn vị kiểm tra, thống kê, rà soát các vị trí có cáp treo tự tạo để vận động người dân tự tháo dỡ. Có kế hoạch thành lập bến đò ngang ở nhứng điểm người dân có nhu cầu qua sông cao.

Tại vị trí không thể bố trí bến đò ngang do khó khăn về địa hình và kỹ thuật cần có giải pháp hợp lý để phục vụ nhân dân đị lại an toàn. Cương quyết xử lý những tổ chức cá nhân cố tình lắp đặt cáp treo mới, không tháo dỡ cáp treo hiện tại theo quy định.

MỚI - NÓNG