Có 10 kết quả :

Thường trực Ủy ban Tư pháp họp thẩm tra sơ bộ Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ảnh QH

Chống tham nhũng 'không có vùng cấm, không ngoại lệ'

TPO - Cùng với những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, Chính phủ khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng không những không “chững lại” hay “chùng xuống” mà tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước.
Nhiều vụ án lớn đã được xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Không có ‘vùng cấm’ trong xử lý các vụ án tham nhũng

TPO - Một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong năm 2018 là, tập trung chỉ đạo điều tra các vụ án tham nhũng lớn để truy tố, xử lý nghiêm minh trước pháp luật theo tinh thần không có vùng cấm, tất cả hành vi vi phạm để phải được xử lý đúng pháp luật.