Việt Nam hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích mới

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh Như Ý
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh Như Ý
TPO - “Trong lời hiệu triệu của Văn kiện nêu rõ: Với nỗ lực, quyết tâm của chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới cho Việt Nam”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ.

Chiều 22/1, tại buổi họp báo trước Đại hội XIII của Đảng, trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết, trong Văn kiện Đại hội lần này nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác cán bộ là then chốt, gắn với đó là học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua tổng kết, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được nhấn mạnh toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, công tác dân vận. “Chúng ta dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đấy là điểm mới của Đại hội này”, ông Thắng nhấn mạnh.

Về chủ đề Đại hội, theo ông Thắng, từ Đại hội X đến nay thường có 5 thành tố về Đảng. “Cùng với phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được tiếp tục để mang lại môi trường thuận lợi, để chúng ta có thể huy động các nguồn lực cho sự phát triển”, ông Thắng chia sẻ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, về thành tố đoàn kết và dân tộc, lần này nhấn mạnh đến yêu cầu khơi dậy khát vọng phát triển của toàn dân tộc, gắn với sức mạnh của thời đại. “Truyền thống yêu nước chính là sức mạnh. Văn hoá chính là sức mạnh. Bản lĩnh của con người Việt Nam chính là sức mạnh. Việc chiến thắng COVID-19 vừa rồi chính là một minh chứng dễ thấy nhất. Chúng ta cũng phải thích ứng được với những thay đổi của quốc tế và khu vực, phải dựa trên những chuẩn mực để có thể khai thác cả nguồn lực trong và ngoài nước”, ông Thắng cho hay.

Theo Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, quan điểm xuyên suốt ở thành tố thứ ba là phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, không được dừng lại. Về thành tố gìn giữ môi trường hoà bình, theo ông, đây là điều kiện vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc, kiên định với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ sự nghiệp của chúng ta.

“Mục tiêu của chúng ta hướng tới lần này rất rõ. Chúng ta có tầm nhìn xa hơn, tới mốc 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Đi trên con đường đó có những lộ trình rất cụ thể”, ông Thắng cho hay.

Cụ thể, trong 5 năm tới, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, chúng ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. .. Trong 5 năm tới, với nỗ lực như chúng ta đang có hoàn toàn có thể đạt được 4.500 – 5.000 USD bình quân đầu người. Tương tự, trong 10 năm tới, khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chúng ta ở mức đang phát triển, thu nhập trung bình cao theo chuẩn mực quốc tế. 

Đây không phải là chuẩn mực duy nhất đánh giá trình độ của một quốc gia, đó chỉ là chỉ tiêu thu nhập mang tính bao quát để chúng ta có cách nhìn nhận, so sánh, định vị Việt Nam với thế giới. Đó là cách Việt Nam đã đặt mình, định vị mình trong một thế giới, để xác định mình ở đâu, mức nào để nỗ lực phấn đấu, để thực hiện việc phát triển đất nước.

“Việt Nam không có lý do gì lại không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích sông Hàn”… được. Trong lời hiệu triệu của Văn kiện nêu rõ: Với nỗ lực, quyết tâm của chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới cho Việt Nam”, ông Thắng cho hay.

MỚI - NÓNG