Tuyến sinh ở Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có gì lạ?

0:00 / 0:00
0:00
Tuyến sinh ở Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có gì lạ?
TPO - Năm 2021, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 6.000 chỉ tiêu với 3 phương thức: tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển theo đề án riêng của trường.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) vừa công bố phương án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021.

Đối tượng tuyển sinh của trường là những thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc đã tốt nghiệp chương trinh THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

Trường ĐHKTQD tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.

Năm 2021, trường tuyển theo 3 phương thức:
Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (1-5% chỉ tiêu); Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (50%); xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (45 - 50%). Như vậy, so với năm 2020, chỉ tiêu của trường dành cho xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT đã giảm 10%.

Năm 2021 Trường tuyển sinh theo 54 mã ngành/chương trình tăng 1 mã so với năm 2020. Đó cũng là ngành mới năm nay bắt đầu tuyển sinh, ngành Kinh doanh nông nghiệp, mã 7620114 (60 chỉ tiêu).

Đồng thời trường có 2 chương trình mới trong mã POHE cụ thể là:
Cử nhân Thẩm định giá, ngành Marketing (60 chỉ tiêu);
Cử nhân Quản lý thị trường, ngành Kinh doanh thương mại (60 chỉ tiêu).

Tổng chỉ tiêu năm 2021 là 6000 tăng 200 so với năm 2020 được phân bổ chi tiết theo phụ lục kèm theo thông báo này.

Nguyên tắc chung xét tuyển
Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&Đ, trường sẽ có thông báo chi tiết theo từng đối tượng tuyển thẳng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên.
Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;
Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình;
Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển;
Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
Nếu xét tuyển theo từng phương thức không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức khác.

Phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường

Tiêu chuẩn chung
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc của nước ngoài theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Có đủ sức khỏe để học tập và các điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Nguyên tắc chung
- Mỗi thí sinh được nộp hồ sơ dự tuyển theo tất cả các đối tượng nếu đủ điều kiện.
- Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng (NV) theo mã tuyển sinh của Trường và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là NV ưu tiên cao nhất); thí sinh chỉ trúng tuyển 01 (một) NV ưu tiên cao nhất có thể trong các NV đã đăng ký.

- Xét tuyển theo mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh.

- Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tr