Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác

TPO - Ngày 15/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác ảnh 1 Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 là hoạt động quan trọng của Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai triển khai hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác ảnh 2 Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, của gần 1.000 đảng viên và đông đảo quần chúng cơ quan trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. "15 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh ngày hôm nay chính là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể đảng viên, cán bộ, người lao động của T.Ư Đoàn", anh Phong nói.
Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác ảnh 3 Tại chương trình, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã trao khen thưởng cho 15 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác ảnh 4 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 137 của Đảng ủy T.Ư Đoàn.
Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác ảnh 5 Đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục tổ chức học tập tốt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết tập trung học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác ảnh 6 Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tuyên dương 15 điển hình học tập và làm theo gương Bác ảnh 7 Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
MỚI - NÓNG