Tuần này, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

TP - Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng ngày 12/6. 

Tiếp tục phiên làm việc kỳ họp thứ 5, trong tuần này Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi)…

Trong tuần cuối làm việc của kỳ họp, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội  năm 2019; thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019...

Theo kế hoạch, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng ngày 12/6. Riêng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được thống nhất lùi thời hạn thông qua sang kỳ họp thứ 6. Phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 này sẽ diễn ra vào ngày 15/6, trong đó có biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

MỚI - NÓNG