Trường nào tuyển chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin nhiều nhất năm 2020?

Trường nào tuyển chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin nhiều nhất năm 2020?
TPO - Nhiều trường trong năm 2020 tuyển sinh hàng trăm đến hàng nghìn chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin. Mức học phí thấp nhất đối với ngành Công nghệ thông tin là 11,7 triệu đồng một năm.

Cụ thể về chỉ tiêu, học phí, điểm chuẩn năm 2019 ngành Công nghệ thông tin của các trường như sau:

STT

Trường

Khoa/ngành

Chỉ tiêu

Học phí

Điểm chuẩn 2019 (thấp nhất-cao nhất)

1

ĐH Bách Khoa Hà Nội

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

-Khoa học máy tính: 260 chỉ tiêu

-Kỹ thuật máy tính: 180

-CNTT Việt-Nhật: 80

-Việt-Pháp: 40

-Liên kết ĐH La Trobe:70

-ĐH Victoria:60

-Liên kết ĐH Troy:40

20-50 triệu tùy ngành

22-27,4

2

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngành Công nghệ thông tin

-Cơ sở HN: 700 chỉ tiêu

-Cơ sở TP.HCM: 140 chỉ tiêu

22-24,1

17 triệu đồng/năm

3

ĐH Công nghệ- ĐH Quốc gia HN

-Ngành Công nghệ thông tin hệ chuẩn và định hướng thị trưởng Nhật Bản

-Hệ chất lượng cao

-310 chỉ tiêu

-270

11,7-35 triệu đồng/năm

25-25,85

4

ĐH Công nghiệp HN

Ngành Công nghệ thông tin

390

17,5 triệu đồng

22,8

5

ĐH FPT

Công nghệ thông tin

5.000

25,3 triệu đồng/kỳ

21

6

ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia TP.HCM

-Ngành Công nghệ thông tin

- Ngành Công nghệ thông tin hệ chuẩn và định hướng thị trưởng Nhật Bản

-100 chỉ tiêu

-120 chỉ tiêu

20 triệu đồng/năm

20-25,3

7

ĐH Công nghệ Thông tin- ĐH Quốc gia TPHCM

-Máy tính và CNTT

-CNTT chương trình chất lượng cao

-CNTT liên kết Việt Pháp

-KH máy tính chương trình tiên tiến

-CNTT liên kết quốc tế do ĐH Kỹ thuật Auckland cấp

-400 chỉ tiêu

-440 chỉ tiêu

-40 chỉ tiêu

-80 chỉ tiêu

-120 chỉ tiêu

11,7- 38 triệu đồng/năm

21-25 điểm

8

ĐH Hà Nội

Ngành Công nghệ thông tin

200 chỉ tiêu

480 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng/ tín chỉ

22,15

9

ĐH Bách Khoa TP.HCM

-Khoa học máy tính+ chương trình chất lượng cao

-Kỹ thuật máy tính+ chương trình chất lượng cao

-240

-100

-Chương trình đại trà: 1.06 triệu đồng/tháng

- Chương trình chất lượng cao: 6 triệu đồng/tháng

24-25,75

10

Học viện Kỹ thuật Mật mã

Công nghệ thông tin

200

10,6 triệu đồng

22,9

11

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

-Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - tiếng Nhật)

- Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

-60

-180

21-34 triệu đồng

23-23,5

MỚI - NÓNG