Trường dân lập tại Hà Nội không được tuyển sinh lớp 10

Trường dân lập tại Hà Nội không được tuyển sinh lớp 10
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết theo luật giáo dục hiện nay không còn loại hình trường THPT dân lập, nếu cơ sở giáo dục nào chưa chuyển đổi sang tư thục sẽ không đủ điều kiện tuyển sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành quy định tạm thời về điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015. Theo đó, Sở yêu cầu các trường có trách nhiệm thực hiện và tự kiểm tra đánh giá dựa trên 5 tiêu chuẩn tổ chức bộ máy và đội ngũ; cơ sở vật chất; công tác chuyên môn; tài chính và tuyển sinh.

Văn bản này cũng đặc biệt lưu ý, theo luật giáo dục hiện nay không còn loại hình trường THPT dân lập, nếu cơ sở giáo dục nào chưa chuyển đổi sang loại hình tư thục sẽ không được tuyển sinh.

Theo Luật giáo dục sửa đổi, cơ sở giáo dục dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Cộng đồng dân cư cấp cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn.

Cơ sở giáo dục dân lập hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nhân lực và được chính quyền địa phương hỗ trợ. Trong luật cũng quy định rõ không thành lập cơ sở giáo dục dân lập ở bậc phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Còn cơ sở giáo dục tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ sở giáo dục tư thục là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, trường không có hiệu trưởng, hợp đồng thuê mượn địa điểm theo đúng quy định hoặc giấy giao quyền sử dụng đất, không mở sổ sách tài chính hoặc báo cáo quyết toán thuế trong vòng 2 năm gần nhất cũng thuộc diện không đạt.

Theo An Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG