Có 10 kết quả :

'Nhiều đồng chí cán bộ cao cấp giản dị'

'Nhiều đồng chí cán bộ cao cấp giản dị'

TP - Chiều 6/6, thảo luận tại tổ về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), ĐB Bùi Thị An nói: “Không phải đi xe sang là có tầm đâu, nhiều đồng chí cán bộ cao cấp giản dị, nhưng cũng có một số người còn nặng về hình thức”.