Có 5 kết quả :

Cán bộ, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội nghiên cứu về công nghệ vật liệu trong Phòng sạch. (Ảnh: Tiến Dũng)

ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp hạng đứng đầu Việt Nam

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa được tổ chức URAP công nhận là đơn vị đứng đầu trong các trường đại học ở Việt Nam và đứng thứ 1.932 trong các trường đại học trên thế giới, theo danh sách xếp hạng năm 2013-2014 dựa trên các tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học.