TPHCM thành lập 9 hội đồng chọn SGK tiểu học năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM thành lập 9 hội đồng chọn SGK tiểu học năm 2021
TPHCM thành lập 9 hội đồng chọn SGK tiểu học năm 2021
TPO - Cụ thể, ở cấp tiểu học có 9 hội đồng chọn SGK ở 8 môn học và hoạt động trải nghiệm, mỗi hội đồng có 19 thành viên do ông Dương Chí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM làm Chủ tịch hội đồng.

Nhày 17/3, thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập 20 hội đồng chọn SGK năm 2021.

Cụ thể, ở cấp tiểu học có 9 hội đồng chọn SGK ở 8 môn học và hoạt động trải nghiệm. Mỗi hội đồng có 19 thành viên, đứng đầu là ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm Chủ tịch hội đồng. Phó Chủ tịch hội đồng là Phó Trưởng phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT.

Thư ký là Phó Trưởng phòng, chuyên viên Phòng GD&ĐT của một số quận, huyện. 16 ủy viên là Hiệu trưởng và giáo viên các trường học trên địa bàn TP.

Theo quyết định của UBND TP, Chủ tịch hội đồng sẽ chịu trách nhiệm trước UBND TP về hoạt động của hội đồng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của hội đồng.

Phân công nhiệm vụ của Phó chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng và các ủy viên hội đồng. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị với UBND TP xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn SGK.

Với các ủy viên hội đồng: nghiên cứu tiêu chí lựa chọn SGK, các SGK và các tài liệu liên quan về lựa chọn SGK do hội đồng cung cấp.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng. Có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK. Có ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK.

Trường hợp không thể tham gia họp hội đồng phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng, gửi văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn SGK cho Chủ tịch hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp.

Ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn SGK của ủy viên hội đồng vắng được tính vào kết quả lựa chọn SGK trong lần bỏ phiếu ở phiên thứ nhất của hội đồng; Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP, dự kiến vào cuối tháng 3/2021 sẽ công bố kết quả lựa chọn SGK năm học 2021-2022.

Sở GD&ĐT sẽ thông báo đến các trường danh mục sách đã được UBND TPHCM phê duyệt trước thời điểm bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Được biết, 9 hội đồng theo các môn học là Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tiếng Việt.

MỚI - NÓNG