TPHCM đề xuất tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo UBND TP, việc thí điểm thi tuyển đã tạo sự thay đổi lớn về nhận thức, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và giúp phát hiện, thu hút, lựa chọn người thực sự có năng lực phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức.

Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM về tổng kết thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2022. Trong năm 2022, TPHCM đã hoàn thành công tác thi tuyển 13 chức danh lãnh đạo, quản lý ở 7 cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Sở Y tế đã hoàn thành việc thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM từ 25 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Đây là lần đầu tiên ngành y tế có giám đốc bệnh viện không có cùng chuyên khoa sâu của bệnh viện. Điều đó cho thấy, ngành y tế thành phố sẽ tập trung quan tâm sâu hơn vào công tác quản lý bệnh viện.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, việc thí điểm thi tuyển trên đã tạo sự thay đổi lớn về nhận thức, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và giúp phát hiện, thu hút, lựa chọn người thực sự có năng lực phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức. Qua đó, góp phần thực hiện tốt quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Mặt khác, việc đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý các cấp đã khắc phục tâm lý ngại khó khăn, thiếu chủ động, cục bộ, khép kín trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Ngoài ra, thông qua thi tuyển, cơ quan, đơn vị vừa lựa chọn được những cá nhân có đủ phẩm chất, năng lực phù hợp đồng thời vừa là dịp rà soát, đánh giá tổng thể về thực trạng và có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của thành phố trong năm qua.

Đồng thời, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM xin ý kiến Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng và tương đương trong năm 2023 – 2024.

MỚI - NÓNG