'Tối hậu thư' cho BOT: Không thu phí điện tử phải dừng hoạt động

Trạm thu phí BOT Pháp Vân – Ninh Bình vừa triển khai thu phí ETC
Trạm thu phí BOT Pháp Vân – Ninh Bình vừa triển khai thu phí ETC
TPO - Chậm nhất 31/12 năm nay, tất cả các trạm thu phí trên cả nước phải áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng, nếu không phải dừng thu phí.  
Đây là nội dung nêu trong Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg năm 2017, có hiệu lực từ 1/8 tới đây.

Với nội dung triển khai thu phí điện tử không dừng, Quyết định số 19 yêu cầu: Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay.  Với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này.

“Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12 năm 2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này”, Quyết định số 19 nêu rõ.

Với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.

Về việc tổ chức thực hiện, Quyết định số 19 yêu cầu: Căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định một số nội dung: Việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng) trên mỗi chiều lưu thông

“Tạm dừng việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí điện tử không dừng theo các yêu cầu trên sau thời điểm 31/12/2020”, Quyết định nêu rõ.

Trước đó, năm 2017 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07 yêu cầu Bộ GTVT hết năm 2018 tất cả các trạm thu phí trên quốc lộ trong đó có cả các tuyến cao tốc nằm trên quốc lộ 1A, quốc lộ 1B phải thực hiện thu phí không dừng; các trạm còn lại là 31/12/2019.

Tuy nhiên đến nay, ngoài trạm BOT trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình vừa triển khai từ 10/6 vừa qua, hiện vẫn còn nhiều trạm thu phí chưa triển khai, với khu vực miền Bắc còn các trạm trên các tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tuyến QL5 A và B (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), Hà Nội - Thái Nguyên…

MỚI - NÓNG