Thưởng tết giảm khoảng 10% so với năm trước

Thưởng tết giảm khoảng 10% so với năm trước
Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa tổng hợp sơ bộ về tình hình các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thực hiện chi trả tiền lương năm 2012, kế hoạch thưởng tết 2013. Theo đánh giá, năm nay nhiều doanh nghiệp đã cố gắng chi trả mức lương tương đương năm 2011.

Thưởng tết giảm khoảng 10% so với năm trước

> Thưởng Tết: Khi mức ‘khủng’ chỉ là hy hữu

> Hàng loạt ngân hàng cắt thưởng Tết

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa tổng hợp sơ bộ về tình hình các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thực hiện chi trả tiền lương năm 2012, kế hoạch thưởng tết 2013. Theo đánh giá, năm nay nhiều doanh nghiệp đã cố gắng chi trả mức lương tương đương năm 2011.

Khi nhận mấy chục triệu vào cuối năm, người ta thường cho rằng được thưởng mấy chục triệu nhưng không nghĩ đến việc, 11 tháng đầu năm đáng lẽ họ được nhận lương 4 triệu thì họ chỉ được nhận 3,2 triệu
Khi nhận mấy chục triệu vào cuối năm, người ta thường cho rằng được thưởng mấy chục triệu nhưng không nghĩ đến việc, 11 tháng đầu năm đáng lẽ họ được nhận lương 4 triệu thì họ chỉ được nhận 3,2 triệu.

Cụ thể, đối với các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, tiền lương bình quân năm 2012 là 4.130.000 đồng/ người/ tháng, tăng 3,7% so với năm trước. Trong đó, DN có mức tiền lương cao nhất là 8.645.000 đồng/người/tháng còn DN có mức tiền lương thấp nhất là 2.500.000 đồng/người/tháng. Thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 960.000 đồng/người (DN thưởng cao nhất là 8 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.170.000 đồng/ người, giảm 14,5% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/ người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

Tại khối DN cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2012 là 4.601.000 đồng/người/ tháng, giảm 2,4% so với năm trước, khoảng cách chênh lệch về tiền lương bình quân của các DN là 4,25 lần (khi DN có mức tiền lương bình quân cao nhất đạt 10.200.000 đồng/người/tháng, còn DN có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 2.400.000 đồng/người/tháng). Thưởng tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 570.000 đồng/người (DN thưởng cao nhất là 3 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.145.000 đồng/ người, giảm 7,69% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 34,2 triệu đồng/ người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

Khối DN dân doanh, mức tiền lương bình quân năm nay là 4.093.000 đồng/người/tháng, giảm 11,9% so với năm trước, khoảng cách chênh lệch về tiền lương bình quân của các DN là 5,26 lần (khi DN có mức tiền lương bình quân cao nhất đạt 11.910.000 đồng/người/tháng, còn DN có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 2.260.000 đồng/người/háng). Thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 510.000 đồng/người (DN thưởng cao nhất là 3,5 triệu đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Còn mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.740.000 đồng/người, giảm 8,2% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 74.537.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người).

Các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm nay có mức tiền lương bình quân năm là 4.170.000 đồng/người/tháng, tăng 3,37% so với năm trước, khoảng cách chênh lệch về tiền lương bình quân của các DN là 7,26 lần (khi DN có mức tiền lương bình quân cao nhất đạt 21.800.000 đồng/người/tháng, còn DN có mức tiền lương bình quân thấp nhất là 3.000.000 đồng/người/tháng). Mức thưởng Tết Dương lịch 2013 của khối này bình quân là 200.000 đồng/người (DN thưởng cao nhất là 300.000 đồng và DN có mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng). Thưởng Tết Âm lịch bình quân là 3.709.000 đồng/người, giảm 12% so với năm trước (trong đó, DN có mức thưởng cao nhất là 66.702.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người).

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, năm 2012 là năm các DN gặp nhiều khó khăn, nhiều DN phải nợ lương người lao động từ 3-6 tháng. Tuy nhiên, nhìn chung, mức lương bình quân cho người lao động năm nay vẫn tương đương năm 2011. Đối với thưởng Tết Âm lịch theo kế hoạch thưởng thì bình quân chung có giảm khoảng 10% so với năm trước.

Theo Minh Bảo
Anninhthudo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG