Thủ tướng yêu cầu: Thúc đẩy hội nhập quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế ngày 3/3. Ảnh: Đức Tám.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế ngày 3/3. Ảnh: Đức Tám.
TP - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hoạt động hội nhập quốc tế về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng nhằm tăng cường sự ủng hộ, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các đối tác.

Sáng 3/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế nhằm tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng khẳng định, sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22, công tác hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Qua hội nhập đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự chia sẻ, ủng hộ lập trường chính đáng của Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các lợi ích chính đáng khác của đất nước.

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hoạt động hội nhập quốc tế về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng nhằm tăng cường sự ủng hộ, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các đối tác; góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Về kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tập trung mạnh vào thúc đẩy đàm phán các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phát huy lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết để phục vụ cho các mục tiêu phát triển. Tiếp tục triển khai hội nhập sâu rộng, hiệu quả về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết máu thịt giữa đồng bào trong nước với kiều bào ta ở nước ngoài; tranh thủ các nguồn lực từ kiều bào để phục vụ cho mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; thực hiện tốt công tác bảo hộ, hỗ trợ công dân Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống ở nước ngoài.

Trong đối ngoại đa phương, Thủ tướng lưu ý cần hết sức chủ động, đề xuất, khởi xướng để xây dựng luật chơi chung theo mẫu số chung, theo thông lệ quốc tế, theo Hiến chương Liên hợp quốc và theo lợi ích của đất nước; tiếp tục chủ động tham gia các điều ước quốc tế, tham gia vào các hoạt động ở các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy, phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng một kế hoạch cụ thể, thiết thực phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tổng hợp, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo thực hiện hội nhập quốc tế, với tinh thần triển khai hiệu quả hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, sâu rộng hơn nữa hoạt động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hoạt động hội nhập quốc tế về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng nhằm tăng cường sự ủng hộ, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các đối tác.

MỚI - NÓNG