Thu nhập cán bộ, công chức Cần Thơ ra sao sau thí điểm cơ chế đặc thù?

0:00 / 0:00
0:00
Thu nhập cán bộ, công chức Cần Thơ ra sao sau thí điểm cơ chế đặc thù?
TPO - Sáng 10/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đại diện Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Thu nhập tăng thêm không quá 0,8 lần

Về mức dư nợ vay, dự thảo cho phép thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Về tỷ lệ bổ sung có mục tiêu, hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Việc xác định số bổ sung có mục tiêu trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng từng khoản thu.

Đối với chính sách phí, lệ phí, ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác. Việc thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố phải tuân thủ các nguyên tắc: bảo đảm có lộ trình, phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của thành phố; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành, nghề ưu đãi đầu tư…

Về quản lý đất đai, HĐND thành phố Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

“Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy định tại khoản này phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”, dự thảo nêu rõ.

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền và có điều tiết về ngân sách Trung ương, HĐND thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố do HĐND thành phố quy định.

Cân nhắc, lựa chọn thời điểm tăng lương phù hợp

Thẩm tra do Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình Ủy ban Thường vụ cho thấy, đa số ý kiến đều nhất trí với đề xuất của Chính phủ, góp phần tạo dư địa để Cần Thơ huy động tối đa nguồn lực, đột phá trong phát triển.

Đa số ý kiến nhất trí với đề xuất về phí, lệ phí tương tự như TPHCM và Hải Phòng; đồng thời phù hợp với thực tế của Cần Thơ. Có ý kiến cho rằng, đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống, sản xuất, kinh doanh. Việc ban hành thêm hoặc điều chỉnh mức phí, lệ phí có thể ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và kích cầu phục hồi kinh tế.

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị quyết quy định: Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương... và có điều tiết về ngân sách trung ương, HĐND thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố...thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm với mức không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản...Chính sách này tương tự như đối với Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, mức sống, giá cả tại Cần Thơ thấp hơn so với TP. HCM; nguồn thu hạn chế. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, Quốc hội đã có Nghị quyết lùi thời gian cải cách tiền lương nên việc thực hiện chính sách này cần cân nhắc thận trọng, lựa chọn thời điểm phù hợp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Uỷ ban Thường vụ đồng ý trình đề án ra Quốc hội tại kỳ họp bất thường tới.

MỚI - NÓNG
TPHCM sắp chạy thử metro Bến Thành - Suối Tiên
TPHCM sắp chạy thử metro Bến Thành - Suối Tiên
TPO - “Người dân chờ đợi mòn mỏi, bây giờ mới có tàu chạy thử. Tin tưởng rằng sau lần chạy thử này, chúng ta sẽ có mọi điều kiện thuận lợi để chuẩn bị vận hành thương mại trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói về dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).