Có 7 kết quả :

Đạo diễn Hồ Quang Minh và Nhà quay phim Trần Hùng

Cùng Hồ Quang Minh làm 'Thời xa vắng'

TP - Tôi biết anh Hồ Quang Minh từ những năm 80 của thế kỷ trước,  qua lời giới  thiệu của ông anh con ông  bác  ruột tôi,  anh Quách Mạnh Kha-một trong những chủ nhiệm phim  xuất sắc  đã cộng tác với anh Minh làm phim “Con thú tật nguyền”.