Có 8 kết quả :

Suất London

Suất London

TP - Tại Olympic Bắc Kinh 2008, TTVN xếp đồng hạng 71 toàn đoàn cùng Malaysia và Singapore, sau Thái Lan - hạng 31 và Indonesia - hạng 42.