Tại sao doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu lớn?

Một khảo sát với 200 nhà quản lý cho thấy, phần lớn các nhà sản xuất đều dự định tăng đầu tư vào phân tích dữ liệu trong năm tới ngay cả khi trì hoãn đầu tư vào các công nghệ khác.

Một khảo sát gần đây với các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực sản xuất chỉ ra rằng đa số người trả lời (67%) kiên định với kế hoạch đầu tư vào phân tích dữ liệu trong bối cảnh cắt giảm chi tiêu các lĩnh vực khác để vượt qua điều kiện kinh doanh ngày một khó khăn.

Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng việc phân tích dữ liệu – yếu tố chủ chốt của Internet Vạn vật cho ngành công nghiệp (IIoT) – là một giải pháp hữu hiệu cho những vấn đề lặp lại dẫn tới thời gian chết và mất doanh thu.

Hơn 200 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực sản xuất ở Bắc Mỹ đã tham gia vào cuộc khảo sát “Tác động to lớn của dữ liệu đối với sản xuất: Nghiên cứu ý kiến các nhà lãnh đạo.” Khảo sát do Nhánh Giải pháp tự động hóa quá trình của Honeywell (Honeywell Process Solutions – HPS) và KRC Research phối hợp thực hiện, từ 23/5 đến 8/6/2016.

Theo khảo sát này, 40% nhà lãnh đạo cho rằng thời gian chết đột xuất là mối đe dọa lớn nhất tới tối đa hóa doanh thu. Các mối nguy còn lại bao gồm: Các vấn đề quản lý chuỗi cung ứng (39%); Thiếu nhân lực (37%); Các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn  (36%) và Hỏng hóc thiết bị (32%).

Từ đó, có thể thấy phân tích dữ liệu là yếu tố then chốt đối với nhà sản xuất trong việc thực hiện thành công IIoT. Đa số những người được phỏng vấn đều đồng tình với những lợi ích của giải pháp phân tích dữ liệu. Cụ thể, phân tích dữ liệu lớn có thể làm giảm khả năng xảy ra:       Hỏng hóc thiết bị (70%); Thời gian chết đột xuất (68%); Bảo trì đột xuất (64%); Các vấn đề quản lý chuỗi cung ứng (60%). 

Những người được phỏng vấn tin rằng dữ liệu giúp đưa ra các quyết định có đầy đủ thông tin theo thời gian thực (63%), hạn chế lãng phí (57%), và dự đoán nguy cơ thời gian chết (56%).

“Chúng ta hoàn toàn dễ dàng gộp những bài toán đó vào với nhau – các nhà lãnh đạo tin chắc rằng phân tích dữ liệu giúp họ chiến đấu với những mối đe dọa nguy hiểm nhất tới doanh nghiệp: thời gian chết đột xuất,” ông Hird chia sẻ. “Điều này lý giải vì sao việc tiếp tục đầu tư là hoàn toàn hợp lý đối với họ.”

Thêm vào đó, hơn 2/3 người được phỏng vấn (68%) cho biết họ đang đầu tư vào phân tích dữ liệu, và 50% tin rằng hoạt động phân tích dữ liệu của doanh nghiệp đang đi đúng hướng. 15% cho rằng doanh nghiệp đang tiên phong trong hoạt động phân tích dữ liệu.

MỚI - NÓNG