Có 5 kết quả :

Facebook, Google xử lý tin giả thế nào?

Facebook, Google xử lý tin giả thế nào?

TP - Chục ngày trước vòng bầu cử sơ bộ ở Pháp, Facebook đã đình chỉ 30.000 tài khoản ở Pháp (trong tổng số 24 triệu tài khoản, chiếm 1/3 dân số Pháp) nhằm ngăn chặn sự lây lan của tin tức giả mạo, thông tin sai lệch và thư rác.