Sức công phá kinh khủng của những khẩu pháo từ thế kỷ 17

Đây là loại pháo thường được hải quân sử dụng. Viên đạn có trọng lượng khoảng 4 kg và cần đến 1,4 kg thuốc súng cho mỗi lần bắn.  

Có thể bạn quan tâm