Có 8 kết quả :

Trần Minh Trung đốt nhựa và vá đường

Tình nguyện vá đường

TP - Trên cù lao Tân Lộc giữa sông Hậu thuộc phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ, anh Trần Minh Trung, 27 tuổi, tình nguyện vá đường đã 4 năm.