Sẽ giải toả loạt 'công trình tạm' trên đất Khu liên hợp thể thao

Toàn bộ nhà hàng, quán xá nằm trên quỹ đất Khu liên hợp này sẽ bị giải toả thu hồi đất trong tháng 4/2018.
Toàn bộ nhà hàng, quán xá nằm trên quỹ đất Khu liên hợp này sẽ bị giải toả thu hồi đất trong tháng 4/2018.
Mới đây, Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1132/BVHTTDL-KHTC ngày 23/3/2018, gửi Ban giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia đề nghị khẩn trương thực hiện giải toả, thu hồi toàn bộ diện tích thuộc Khu liên hợp quản lý bị sử dụng sai mục đích nhiều năm nay.

Cụ thể, theo Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch, ngày 26/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đến ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Ngày 31/1/2018, Bộ VHTT&DL đã có Công văn số 467/BVHTT&DL-KHTC về việc triển khai Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý tài sản công và hiện trạng sử dụng cơ sở vật chất tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, Bộ VHTT&DL yêu cầu ban giám đốc khu này tiến hành rà soát lại các hợp đồng liên kết, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (kể cả các hợp đồng đã ký nhưng chưa triển khai thực hiện) để đảm bảo thực hiện nội dung quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Trong quá trình rà soát, nếu có phát sinh vướng mắc, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia phải báo cáo kịp thời về Bộ để xem xét.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu dừng khai thác, cho thuê toàn bộ phần diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai các dự án theo quy hoạch.

Khu Liên hợp Thể thao quốc gia có trách nhiệm chấm dứt các hợp đồng cho thuê, khai thác ngắn hạn hiện có và thu hồi lại mặt bằng. Ban giám đốc Khu này có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trong tháng 4/2018.

Theo Theo TBDN
MỚI - NÓNG