Sẽ có que thử phát hiện nhanh độc tố thực phẩm

Sau khi nghiên cứu thành công que thử (Kít) phát hiện nhanh vi khuẩn tụ cầu vàng trong thực phẩm vào giữa năm 2013, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết sẽ đưa vào sản xuất và thử nghiệm trên thực tế từ nay đến 2015.
Theo Theo VTC14