Sắp sửa thông tư “phạt cho tồn tại”

TP - Bộ Xây dựng vừa giải thích một số băn khoăn của dư luận về quy định “phạt cho tồn tại” với công trình xây dựng sai phép, không phép quy định tại Thông tư số 02/2014. 

Theo đó, trong trường hợp xét thấy còn có các quy định chưa thực sự phù hợp, Bộ Xây dựng sẽ kịp thời đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2013 và Thông tư số 02/2014 cho phù hợp để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng đô thị.

MỚI - NÓNG