Sạch hơn

TP - Chúng ta đang cùng sống, cùng thở trên không gian mạng. Chúng ta gặp nhau để bàn câu chuyện làm cho nhà mình sạch hơn, lành mạnh hơn. Số phận đất nước chúng ta, tương lai con cháu chúng ta không thể chỉ trông mong vào sự tốt bụng của một doanh nghiệp nào đó, của một ai đó. Tương lai của chúng ta phải do chúng ta quyết định.

Tôi kêu gọi tinh thần thượng tôn pháp luật của tất cả các bên liên quan. Đặc biệt là sự thượng tôn pháp luật trên không gian mạng, trong đó có các nền tảng xuyên biên giới. Các bạn đến đây làm ăn, thu tiền, trở nên giàu có, các bạn phải góp sức, góp phần cho đất nước này thịnh vượng hơn, ổn định và phát triển hơn. Việt Nam không chào đón các doanh nghiệp không tuân thủ luật pháp Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để yêu cầu các bạn tuân thủ luật pháp.

Để quét rác thì mỗi người không xả rác, pháp luật phải có qui định xử lý người xả rác, làm ra các nội dung xấu độc. Doanh nghiệp nền tảng phải có công cụ quét rác. Chính quyền phát hiện phần còn lại và yêu cầu giũ bỏ.

Các nền tảng nội dung số Việt Nam phải lớn mạnh để phục vụ xã hội Việt Nam tốt hơn. Chính phủ sẽ tạo ra môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Chúng ta hiểu văn hóa Việt Nam, xã hội Việt Nam, không thể cứ kém các nền tảng nước ngoài...

Các bộ, ngành liên quan phải cùng nhau hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên không gian mạng (sử dụng mạng xã hội có danh tính, mạng xã hội phải đóng thuế, tuân thủ pháp luật). Muốn lành mạnh thì phải kết hợp giữa pháp luật và giáo dục. Pháp luật phải nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào không gian mạng. Các công ty công nghệ Việt Nam phải sản sinh ra công cụ giám sát không gian mạng Việt Nam, đây chính là công cụ bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay, những đại diện cơ bản của lĩnh vực quảng cáo trực tuyến ngồi đây, gặp nhau, trao đổi với nhau và quen biết nhau. Sự quen biết này, sự ngồi với nhau này sẽ giúp chúng ta giải quyết bài toán của mình. Đây là một khởi đầu hợp sức quan trọng. Hợp sức, đồng thuận thì làm gì cũng được.

(Trích phát biểu của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi họp với một số doanh nghiệp, cơ quan liên quan hoạt động quảng cáo của Google tại Việt Nam chiều 25/6)

MỚI - NÓNG