RADIO 99S chiều 27/12: Ngày mai, 17 điểm ở Hà Nội đồng loạt tiêm văcxin

RADIO 99S chiều 27/12: Ngày mai, 17 điểm ở Hà Nội đồng loạt tiêm văcxin
TPO - Các điểm tiêm chủng đã thống nhất tiến hành phương án tổ chức cho các phụ huynh đăng ký cho con qua website của các đơn vị này hoặc địa chỉ email hay một hình thức điện tử khác, tuyệt đối không được đưa trẻ đi xếp hàng đăng ký.
MỚI - NÓNG