Có 4 kết quả :

Công trình chờ vốn trái phiếu... hành dân

Công trình chờ vốn trái phiếu... hành dân

TP - Quốc lộ 27 nối liền các tỉnh duyên hải miền Trung với Lâm Đồng và Đắk Lắk. Sau nhiều năm đưa vào khai thác với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn nên tuyến đường này bị xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn.