Có 7 kết quả :

Hình ảnh văn phòng liên lạc chung bị Triều Tiên phá hủy ngày 16/6. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên gạt phắt đề xuất của Hàn Quốc

TPO - Triều Tiên hôm nay gạt phắt đề nghị của Hàn Quốc về việc cử đặc phái viên gặp nhau để giảm căng thẳng vì vấn đề rải truyền đơn của người đào tẩu và nỗ lực hoài giải đóng băng, tuyên bố sẽ tái triển khai quân đến các đơn vị ở khu phi quân sự.