Phó Thủ tướng: Chấm dứt 'chạy chọt', kiên quyết sàng lọc cán bộ

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
TPO - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ ngày 15/1.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, trong đó có đóng góp của ngành nội vụ. Đáng lưu ý, Bộ Nội vụ đã chủ động đề xuất chính sách tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong cải cách hành chính, quản lý công chức, viên chức; xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các Đề án lớn như Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến 2021; đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Cũng theo ông Bình, công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn được đánh giá là một sự kiện nổi bật năm qua, cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian: Giảm 6 tổng cục, 65 đơn vị cấp cục, 15 vụ và 189 phòng thuộc vụ; chủ động rà soát, đẩy mạnh phân cấp phân quyền giữa T.Ư và địa phương.

“Bộ Nội vụ gương mẫu trong việc không tổ chức phòng trong vụ, giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị để khắc phục chồng chéo”, ông Bình đánh giá.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến những hạn chế như công tác xây dựng ban hành thể chế còn chậm, đặc biệt các văn bản trong lĩnh vực công vụ, công chức. Nhiều văn bản, đề án về bổ nhiệm, miễn nhiệm tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức chưa được ban hành để cụ thể hoá quy định của Đảng. Việc tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới, đánh giá cơ cấu lại, đặc biệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thi nâng ngạch tuy đã cải tiến nhưng còn bất cập, còn cán bộ vi phạm đạo đức công vụ, thanh tra, kiểm tra chưa toàn diện, chưa kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động công vụ… Bộ Nội vụ cần nhìn nhận thẳng thắn nguyên nhân bất cập và khắc phục những tồn tại nêu trên.

Năm 2019, với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh và các đề án tổng chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đặc biệt chú ý các Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật đảm bảo tiến độ, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản.

Về công chức công vụ, cần khắc phục việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ công chức, viên chức, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, rà soát vướng mắc trong quản lý cán bộ công chức viên chức. Đặc biệt lưu ý xác định vị trí việc làm, đảm bảo khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương; trong tuyển dụng cần rà soát sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực.

“Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra, thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Cần chấn chỉnh ngay từ khẩu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không có hiệu quả; nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ”, ông Bình nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Quỹ "Vì tầm vóc Việt" tặng 50 triệu đồng đến các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Báo Tiền Phong và Quỹ ‘Vì tầm vóc Việt’ tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại Thái Bình

TPO - Ngày 4/8, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7) vào 60 năm Ngày Thảm họa chất độc da cam, Báo Tiền Phong phối hợp với các nhà tài trợ của Quỹ “Vì tầm vóc Việt” là Tập đoàn TH và Ngân hàng thương mại Bắc Á đã tổ chức tặng quà các nạn nhân chất độc màu da cam tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.