Có 4 kết quả :

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên đảm nhiệm chức vụ Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên đảm nhiệm chức vụ Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân

TPO - Sáng 28/12, tại Hải Phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách Phó Chính ủy Hải quân. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Chính ủy Hải quân từ ngày 1/1/2022, thay thế người tiền nhiệm là Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải được chờ nghỉ hưu theo quy định.