Phê duyệt kinh phí mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vắc xin Abdala

0:00 / 0:00
0:00
Vắc xin Abdala do CuBa sản xuất
Vắc xin Abdala do CuBa sản xuất
TPO - Chính phủ quyết định sử dụng kinh phí từ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vắc xin Abdala.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1644/QĐ-TTg về kinh phí mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Quyết định nêu rõ, sử dụng kinh phí từ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vắc xin Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất như đề nghị của Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết về việc mua vắc xin phòng COVID-19 do Cuba sản xuất. Theo đó, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Theo nghị quyết, việc mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala phải đáp ứng các điều kiện: Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin; chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vắc xin, kể cả trong trường hợp Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba giao hàng chậm; chấp nhận thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

MỚI - NÓNG