Phê chuẩn bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

0:00 / 0:00
0:00
Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Tại Nghị quyết số 1250/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cùng với đó, tại Nghị quyết số 1249/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với ông Trần Văn Túy.

Tại Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá 14 đã bầu các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm các Uỷ ban. Ông Bùi Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thanh đã được bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; bầu ông Bùi Văn Cường làm Tổng Thư ký và bà Nguyễn Thị Thanh được phân công làm Trưởng Ban công tác đại biểu.

MỚI - NÓNG