Phát hiện mới về xác ướp 3 ngón bí ẩn ở Peru

Các nhà khoa học mới đây phát hiện sự thật về xác ướp bí ẩn có hộp sọ dài, tay và chân đều chỉ có 3 ngón, nghi ngờ là người ngoài hành tinh ở Peru.