Phân công nhiệm vụ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công cho phó chủ tịch.

Ngày 12/12, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định phân công công tác chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm vụ khác, đột xuất do Chủ tịch giao, Thường trực UBND TPHCM trực tiếp thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - sẽ chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TPHCM và phân công Phó chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND, Ban Cán sự đảng UBND TPHCM, UBND TPHCM, các cơ quan, đơn vị thuộc TPHCM.

Phân công nhiệm vụ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch TPHCM ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: Ngô Tùng.

Chủ tịch Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); kế hoạch phát triển KT-XH; ngân sách nhà nước của thành phố; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; quốc phòng, an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; an toàn giao thông; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đồng thời theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài phụ trách trực tiếp chỉ đạo các sở ngành, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng theo dõi, chỉ đạo: TP. Thủ Đức, quận 1, quận 7, huyện Cần Giờ.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - có nhiệm vụ giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-XH; hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố, vùng.

Phân công nhiệm vụ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch TPHCM ảnh 2

Phó chủ tịch Võ Văn Hoan.

Ông Hoan trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý công chức, viên chức; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nông thôn mới; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Theo dõi chung kế hoạch triển khai: Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 131 của Quốc hội; Nghị quyết số 98 của Quốc hội; Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi chung các quy định pháp luật về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan được phân công theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM với các địa phương vùng Tây nguyên; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách…

Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - có nhiệm vụ giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính.

Phân công nhiệm vụ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch TPHCM ảnh 3

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu.

Ông Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng, chống tham nhũng; theo dõi chung công tác tiếp công dân; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước; thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu cũng được giao theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM với các địa phương duyên hải Trung bộ…

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án 06 của thành phố.

Phân công nhiệm vụ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch TPHCM ảnh 4

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM; văn hóa, thể dục, thể thao; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; xây dựng đô thị thông minh; chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách…

Ông Dương Anh Đức cũng có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM với một số địa phuơng phía Bắc và Bắc Trung bộ; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - giúp Chủ tịch UBND chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông.

Phân công nhiệm vụ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch TPHCM ảnh 5

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường.

Ông Cường trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các Iĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, quản lý, phát triển đô thị; xây dụng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà theo Luật Nhà ở và Luật Đất đai; xây dụng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM gắn với xây dựng thành phố Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM với các địa phương vùng Đông Nam bộ; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách…

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - giúp chủ tịch chỉ đạo các lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư công; quản lý tài chính, quản lý ngân sách; theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình HĐND thành phố, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TPHCM với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phân công nhiệm vụ với Chủ tịch, Phó Chủ tịch TPHCM ảnh 6

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: tài chính, ngân sách; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ông Dũng phụ trách chung Chương trình kích cầu đầu tư và theo lĩnh vực phụ trách; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; theo dõi chung kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách...

Các phó chủ tịch chịu sự phân công của chủ tịch; thay mặt chủ tịch quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước chủ tịch và trước pháp luật đối với nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo; phối hợp quan hệ công tác với các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực được phụ trách.

Chủ tịch không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công cho phó Chủ tịch.

MỚI - NÓNG
Khối ngoại bán ròng hơn 60.000 tỷ đồng
Khối ngoại bán ròng hơn 60.000 tỷ đồng
TPO - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn từ khối ngoại khi liên tục bán ròng trên diện rộng. Sau khi trải qua 25 phiên liên tiếp bán ròng, trong phiên giao dịch hôm nay (15/7), khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm gần 1.500 tỷ đồng nâng giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay vượt hơn 60.000 tỷ đồng.