Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD

Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD
TPO - Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu trực tiếp ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Trong 2 ngày 27 và 28/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức, là những đảng viên ưu tú, đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty HUD và người lao động HUD.

Đảng bộ Tổng Công ty HUD trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, gồm 40 tổ chức Đảng trực thuộc, với gần 1.200 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Tổng Công ty đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho Tổng Công ty tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD ảnh 1 Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 31 thành viên. Ảnh: Quý Anh 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Công ty HUD đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân 6,0%/năm; lợi nhuận tăng trưởng 6,5%/năm; nộp ngân sách tăng trưởng 26,5%/năm; Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng 5,5%/năm.

Vốn sở hữu Nhà nước tại Công ty mẹ và các đơn vị được bảo toàn và phát triển. Thương hiệu HUD tiếp tục duy trì được uy tín và giá trị trên thị trường. Chương trình phát triển nhà ở xã hội được tiếp tục nghiên cứu, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội…

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng Công ty HUD xác định mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Tăng cường đoàn kết thống nhất; Đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; Xây dựng Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở Việt Nam. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tổng Công ty HUD phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 7% năm trở lên; Lợi nhuận tăng trưởng bình quân 7%/năm trở lên; Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm trở lên; Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng bình quân 5%/năm trở lên; Nộp ngân sách nhà nước bình quân 1.000 tỷ/năm; Hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ và HUDS, chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; thoái vốn toàn bộ các đơn vị thành viên theo Đề án được duyệt.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 31 thành viên.

Đại hội đã bầu trực tiếp ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

MỚI - NÓNG