Ông Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (BCĐ) có 15 thành viên gồm: Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng BCĐ; 5 Phó Trưởng BCĐ gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính (Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ), Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra và Giám đốc Công an tỉnh) và 9 ủy viên của BCĐ.

BCĐ Cà Mau sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Cà Mau ảnh 1

Công bố quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau.

Theo quy chế, BCĐ sẽ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, BCĐ sẽ chỉ đạo về chủ trương xử lý đối với một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo đề nghị của Thường trực BCĐ; Kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi có căn cứ xác định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, BCĐ còn kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, thành lập các Tổ chỉ đạo để trực tiếp chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Quyết định đưa vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết thúc chỉ đạo xử lý đối với những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được xử lý theo đúng quy định. Khi cần thiết, kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban chỉ đạo.

BCĐ Cà Mau làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ 3 tháng một lần và họp đột xuất khi cần. Trong khi đó, Thường trực BCĐ họp thường kỳ hằng tháng, họp đột xuất khi cần.

MỚI - NÓNG