Ninh Bình hướng tới mục tiêu chính quyền số, doanh nghiệp số, công dân số

TPO - Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) vừa phối hợp tổ chức “Ngày hội chuyển đổi số năm 2023 và khai trương Cổng dữ liệu và Hệ sinh thái dữ liệu mở - triển khai các mô hình của Đề án 06”.

Thông điệp và chủ đề xuyên suốt các hoạt động của “Ngày hội chuyển đổi số năm 2023” tại huyện Gia Viễn là tạo phong trào ứng dụng các nền tảng công nghệ số nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng. Qua đó, góp phần xây dựng xã hội số, thúc đẩy giá trị kinh tế số trong tiến trình chuyển đổi số nói chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.

Ninh Bình hướng tới mục tiêu chính quyền số, doanh nghiệp số, công dân số ảnh 1
Ngày hội chuyển đổi số năm 2023 tại huyện Gia Viễn.

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng, "Ngày hội chuyển đổi số năm 2023", đã khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện chặt chẽ theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quan trọng, cấp bách và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền.

Tỉnh Ninh Bình đã ban hành sớm Nghị quyết, kế hoạch để xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung tiến hành chuyển đổi số đồng bộ trên cả 3 trụ cột, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Quá trình chuyển đổi số đã được quan tâm, triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được chú trọng đầu tư; các ứng dụng, nền tảng số quan trọng của tỉnh được xây dựng, khai thác và vận hành ổn định; các nhiệm vụ, mô hình của Đề án 06 đã và đang được triển khai nghiêm túc, hiệu quả để đáp ứng mục tiêu và lộ trình đã đề ra.

Điều này đã đóng góp một phần quan trọng trong việc hình thành chính quyền số, doanh nghiệp số và công dân số.

Ninh Bình hướng tới mục tiêu chính quyền số, doanh nghiệp số, công dân số ảnh 2

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Ngày hội chuyển đổi số.

Ông Tống Quang Thìn cũng nhấn mạnh, Ngày hội chuyển đổi số là một trong chuỗi các sự kiện được tổ chức để hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi tổ chức, cá nhân cùng nhìn nhận, đánh giá và nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số…

Năm 2023 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm quyết định để đẩy mạnh và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 01 ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

MỚI - NÓNG