Ninh Bình chỉ đạo ‘nóng’ dự án trường đại học trăm tỷ bỏ hoang cả thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án trường đại học Hoa Lư được phê duyệt năm 2010 trên diện tích 15 ha, vốn đầu tư 420 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn thập kỷ khởi công nhưng đến nay dự án vẫn dở dang, bỏ hoang lãng phí.

Chậm điều chỉnh dự án

Tại Hội nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án Xây dựng Trường Đại học Hoa Lư, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Dự án Xây dựng Trường Đại học Hoa Lư là một trong 16 công trình trọng tâm được tỉnh Ninh Bình xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ninh Bình chỉ đạo ‘nóng’ dự án trường đại học trăm tỷ bỏ hoang cả thập kỷ ảnh 1

Sau hơn thập kỷ khởi công nhưng đến nay Dự án trường đại học Hoa Lư vẫn dở dang, bỏ hoang lãng phí.

Dự án được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai tại Văn bản số 844 ngày 31/12/2020 và Văn bản số 316 ngày 20/5/2022. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện dự án Xây dựng Trường Đại học Hoa Lư, UBND tỉnh yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các nội dung như đề xuất của Sở tại văn bản số 150 ngày 20/01/2022, trình UBND tỉnh ban hành quyết định theo quy định. Thời gian trước ngày 28/12/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án và các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án theo Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến khu đất khoảng 7,9ha từ việc rà soát cắt giảm dự án Xây dựng Trường đại học Hoa Lư, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2022.

Cắt 7,9 ha đất giáo dục chuyển sang đất ở để đấu giá

Trước đó, hồi đầu năm UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định 131 về phương án sử dụng 7,9 ha đất từ việc rà soát, cắt giảm trong Dự án xây dựng Đại học Hoa Lư để chuyển sang đất ở nhằm tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý chủ trương điều chỉnh tính chất khu đất 7,9 ha trên từ đất giáo dục sang đất ở, giao UBND TP. Ninh Bình thực hiện các thủ tục rà soát, lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ninh Bình chỉ đạo ‘nóng’ dự án trường đại học trăm tỷ bỏ hoang cả thập kỷ ảnh 2

Trên cơ sở quy hoạch phân khu điều chỉnh thì sẽ triển khai lập quy hoạch chi tiết khu đất 7,9 ha theo quy định. Đồng thời tiếp nhận nguyên trạng khu đất 7,9 ha và thực hiện việc quản lý cũng như xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND TP Ninh Bình thực hiện thủ tục rà soát, lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu; Cập nhật điều chỉnh tính chất khu đất 7,9 ha trên trong điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, Sở Tài chính xác định số kinh phí Nhà nước đã đầu tư xây dựng hạ tầng đối với phần diện tích đất 7,9 ha cắt giảm từ Dự án xây dựng trường đại học Hoa Lư trên; Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quyết toán theo quy định.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND TP Ninh Bình hoàn thiện thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 7,9 ha, nhằm tạo nguồn vốn hoàn thành Dự án xây dựng trường đại học Hoa Lư và một số dự án trọng tâm khác theo phương án tạo nguồn lực đầu tư ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Được biết, dự án trường đại học Hoa Lư được phê duyệt năm 2010 trên diện tích 15 ha, trị giá 420 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn thập kỷ khởi công nhưng đến nay dự án vẫn dở dang, bỏ hoang lãng phí...

MỚI - NÓNG