Đề xuất thu hồi loạt 'sổ đỏ' liên quan đến đất nông nghiệp sai quy định ở Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình đã đề xuất từng bước thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vườn, ao trong cùng thửa đất ở có thời hạn lâu dài chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 138/UBND-VP3 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Trong đó, cơ quan này yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo phân cấp quản lý; nhất là việc đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp GCNQSDĐ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền sử dụng đất của người dân, các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, công tác đính chính GCNQSDĐ đối với diện tích đất vườn, ao trong khu dân cư mà trước đây cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp với thời hạn lâu dài Luật Đất đai quy định đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng là 20 năm, 50 năm theo các thời kỳ.

Do đó, việc cấp GCNQSDĐ ghi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vườn, ao trong cùng thửa đất ở có thời hạn lâu dài là chưa đúng quy định. Việc điều chỉnh, sửa đổi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp ghi chưa đúng quy định là phù hợp đảm bảo đúng các quy định về thời hạn sử dụng đất.

Đề xuất thu hồi loạt 'sổ đỏ' liên quan đến đất nông nghiệp sai quy định ở Ninh Bình ảnh 1

Việc cấp GCNQSDĐ ghi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vườn, ao trong cùng thửa đất ở có thời hạn lâu dài là chưa đúng quy định.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình cũng đã chỉ ra những căn cứ quy định về thời hạn sử dụng đất lâu dài và đất nông nghiệp sử dụng có thời hạn. Nhưng hình thức sửa đổi nội dung sai trước đây theo hình thức đính chính là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 106, Luật Đất đai năm 2013. Và việc đính chính GCNQSDĐ đã cấp có vườn, ao trong thửa đất ở đã được UBND các huyện, thành phố thực hiện theo thẩm quyền, các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không vi phạm các quy định về thẩm quyền ký đính chính GCNQSDĐ đã cấp.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình cho biết, các giấy chứng nhận đã cấp có đất vườn, ao thời hạn sử dụng lâu dài trên địa bàn tỉnh hầu hết do UBND cấp huyện cấp với số lượng nhiều, thời gian từ lâu hàng chục năm. Nhưng hiện nay lại có tình trạng nhiều giấy chứng nhận có nhiều thửa đất bao gồm cả thửa đất vườn, ao ghi thời hạn lâu dài được người dân đăng ký thế chấp tại ngân hàng.

Trong khi đó, qua quá trình dồn điền đổi thửa, biến động diện tích lớn, phần lớn giấy chứng nhận trước đây cấp đất vườn, ao trong thửa đất ở có thời hạn lâu dài, nên làm thủ tục thu hồi, cấp lại sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến giải quyết nhu cầu của người dân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Trước những vấn đề vừa nêu trên, các cơ quan chức năng của Ninh Bình đề xuất cần có lộ trình từng bước khi thu hồi GCNQSDĐ cấp không đúng quy định. Vì cần có thời gian để rà soát, tổng hợp các giấy chứng nhận có đất vườn, ao ghi lâu dài và xây dựng kế hoạch tổng thể để xử lý trên toàn bộ địa bàn và thông báo cho người dân để chủ động phối hợp với chính quyền làm thủ tục thu hồi, cấp lại GCNQSDĐ.

MỚI - NÓNG