Nhiệm kỳ Kiểm toán Nhà nước chuyển 20 vụ việc sang cơ quan điều tra

0:00 / 0:00
0:00
Tổng KTNN Hồ Đức Phớc. Ảnh QH
Tổng KTNN Hồ Đức Phớc. Ảnh QH
TPO - Trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa gửi báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV cho các đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 11.

Theo ông Hồ Đức Phớc, trong nhiệm kỳ 2016-2021, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với nhiệm kỳ trước (101.037 tỷ đồng).

Trong nhiệm kỳ, số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị.

“Kết quả kiểm toán đã cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng và đơn vị được kiểm toán nhiều kiến nghị có giá trị thực tiễn; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về thông tin phục vụ hoạt động giám sát, hoàn thiện pháp luật và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của Quốc hội và HĐND các cấp”, Tổng Kiểm toán cho hay.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán, giai đoạn 2016-2021, Tổng KTNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác này.

Trong đó, KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định. So với nhiệm kỳ 2011-2015, số vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra tăng 9 vụ việc, tương ứng tỷ lệ tăng 45%.

Cùng với đó, KTNN đã cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền (tăng gần 5 lần so với nhiệm kỳ trước) để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương: 250 hồ sơ; Văn phòng Quốc hội và Đại biểu Quốc hội: 49 hồ sơ; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an: 72 hồ sơ; cơ quan khác: 127 hồ sơ.

Đồng thời, KTNN cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, tăng 118% so với nhiệm kỳ trước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG